Hợp đồng lao động

Việt Luật chia sẻ tới quý khách hàng mẫu hợp đồng lao động dành cho doanh nghiệp năm 2017

Hợp đồng lao động là văn bản xác nhận pháp lý giữa người lao động và người thuê lao động, trong đó thể hiện tính pháp lý, quyền và nghĩa của cả 2 bên khi thực hiện kí kết hợp đồng, mang tính ràng buộc thể hiện. Qua đây Việt Luật chia sẻ tới quý khách hàng mẫu hợp đồng lao động dành cho doanh nghiệp năm 2017 để cùng tham khảo và sử dụng khi cần thiết, hợp đồng này chúng tôi trực tiếp soạn thảo cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Việt Luật.

hop-dong-lao-dong
Hợp đồng lao động mới nhất 2017

Xem thêm mẫu hợp đồng thông dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DTH Số:      02 /HĐLĐ –DTHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MẪU

Bên A (Người sử dụng lao động):  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DTH

Mã số thuế: 0107711461

Đại diện: Ông TẠ ĐĂNG ĐOÀN        Chức vụ: Giám đốc

CMND: 121670543   Cấp ngày:  24/02/2004

Nơi cấp: Công an Bắc Giang

Địa chỉ trụ sở: Số 129E, Ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bên B (Người lao động):

Bà: NGUYỄN ĐĂNG ANH                          Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 05/08/1993

CMND số: 132236329   Tại: Công an Phú Thọ        Cấp ngày: 28/06/2010

Địa chỉ thường trú: Thị trấn Hùng Sơn , Lâm Thao , Phú Thọ

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Thời hạn: Từ ngày  24/01/2017

– Địa điểm làm việc: theo quyết định phân công, điều động của Công ty

– Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

– Công việc phải làm :

+ Tìm kiếm chăm sóc khách hàng

+ Quản lý đơn hàng

+ Làm các công việc mà cấp trên yêu cầu

Điều 2:  Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc: 8 giờ /  ngày, 48 giờ /  tuần.

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Phòng làm việc, máy tính và các thiết bị văn phòng cần thiết.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: tự túc.

– Mức lương chính hoặc tiền công: 4.000.000 VND.

– Hình thức trả lương: trả bằng tiền mặt

– Được trả lương vào các ngày: 05 hàng tháng.

– Tiền thưởng: hàng tháng, tuỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết..): theo quy định của Luật lao động.

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: theo quy định của Luật lao động.

– Những thoả thuận khác:

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội dung kỷ luật lao động, an toàn lao động và những qui định khác của Công ty cũng như qui định của Nhà nước.

– Bồi thường vi phạm và vật chất:

+ Sau khi được cử đi đào tạo mà không làm việc cho Công ty đủ 03 năm thì phải bồi thường toàn bộ các chi phí đào tạo, kể cả lương, thưởng và phụ cấp.

+ Các nghĩa vụ khác được quy định trong Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc,…)

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả nước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 01 năm 2017. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lực hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.24 tháng 01 năm 2017.

 

Người lao động

NGUYỄN ĐĂNG ANH

                  Người sử dụng lao động

TẠ ĐĂNG ĐOÀN