Category Archives: Sát nhập – chia tách – chuyển đổi

Sáp nhập công ty

sao-nhap-doanh-nghiep-min

Sáp nhập công ty là hình thức tổ chức lại công ty khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Vậy sáp nhập công ty là gì? Các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sáp nhập công ty được quy định như thế nào? 1. Sáp nhập công ty là […]

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

dich-vu-tam-ngung-kinh-doanh

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh được thực hiện như thế nào? Thủ tục và hồ sơ pháp lý ra sao? Việt Luật hướng dẫn khách hàng toàn bộ vấn đề này cụ thể như sau Do 1 vấn đề khách quan nào đó, doanh nghiệp/công ty của bạn phải tiến hành các thủ tục […]

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực hiện bởi các chuyên viên tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và uy tín được thực hiện như thế nào ? Sau 1 thời gian hoạt động công ty, doanh nghiệp bạn có sự thay đổi về nhân sự, về cổ đông hay […]