Giải thể hợp tác xã

 Hợp tác xã đang có chiều hướng phát triển mạnh mẽ hơn so với thời kỳ bao cấp nhằm đáp ứng với yêu cầu của thị trường, sự hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị trường, một số hợp tác xã không theo kịp, không đáp ứng được yêu cầu dẫn đến phải giải thể. Bạn đọc cùng Công ty Việt Luật tìm hiểu về thủ tục giải thể hợp tác xã qua bài viết sau đây.

giai-the-hop-tac-xa-min

Khái quát về hợp tác xã

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, được điều hành bởi nhóm cá nhân. Hợp tác xã mang bản chất xã hội sâu sắc do vậy khi giải thể thì thủ tục cũng có sự khác biệt so với thủ tục giải thể doanh nghiệp.

 Đặc Điểm Của Hợp Tác Xã:

+  Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế được thành lập với mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, của tập thể và xã hội.
+  Hợp tác xã là một tổ chức xã hội nơi người lao động giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và đời sống

Hợp tác xã được hoạt động theo những nguyên tắc sau

+ Tự nguyện gia nhập và tự nguyện rời khỏi hợp tác xã.
+  Tự chịu trách nhiệm và cùng nhau có lợi.
+ Quản lý dân chủ và bình đẳng
+ Bảo đảm lợi ích xã viên và  sự phát triển của hợp tác xã.
+ Cùng nhau hợp tác và phát triển của cộng đồng

Thủ tục giải thể hợp tác xã

1. Đối với Hợp tác xã giải thể tự nguyện:

Hồ sơ giải thể gồm các giấy tờ:
+ Thông báo về việc giải thể hợp tác xã; đăng báo địa phương trong 3 số liên tiếp nơi hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp thống báo về việc giải thể;
+ Nghị quyết của đại hội thành viên quyết định về việc hợp tác xã giải thể;
+ Biên bản hoàn thành việc giải thể
+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong những năm hoạt động
+ Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy bỏ con dấu
+ Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
+ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc đăng thông báo hoặc bản in 03 số báo liên tiếp.
Trình tự, thủ tục:
Bước 1: Hợp tác xã thành viên quyết định vấn đề giải thể tự nguyện và ra nghị quyết giải thể tự nguyện. Sau đó tiến hành thành lập hội đồng giải thể tự nguyện bao gồm đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành, đại diện của thành viên, hợp tác xã thành viên.
Bước 2: Trong 60 ngày, kể từ khi ra nghị quyết giải thể tự nguyện, hội đồng giải thể tự nguyện có chuẩn bị hồ sơ giải thể; thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tác hoặc có quan hệ liên quan với hợp tác xã về việc thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng đã ký kết đồng thời xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã.

2. Đối với hợp tác xã trong trường hợp bắt buộc

Với những trường hợp sau đây thì hợp tác xã phải bắt buộc giải thể:
+ Thứ nhất, Hợp tác xã không hoạt động trong 12 tháng liên tục.
+ Thứ hai, Hợp tác xã không có đủ số lượng thành viên theo quy định của pháp luật trong 12 tháng liên tục.
+ Thứ ba, Hợp tác xã không tổ chức đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không có lý do.
+ Theo quyết định, bản án của Tòa án.

 Thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã:
Bước 1: Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ra quyết định giải thể hợp tác xã và thành lập hội đồng giải thể hợp tác xã.
Bước 2: Hợp tác xã tiến hành soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ giải thể, hồ sơ bao gồm: Quyết định giải thể bắt buộc; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Bước 3: Trong 60 ngày  kể từ khi ra quyết định giải thể bắt buộc, hội đồng giải thể tiến hành: đăng báo địa phương về quyết định giải thể bắt buộc nơi hợp tác xã đăng ký trong 3 số liên tiếp; thông báo về việc giải thể, việc thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng đã ký kết với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tác hoặc quan hệ làm ăn với hợp tác xã; xử lý vấn đề liên quan đến tài sản và vốn của hợp tác xã.
Bước 4: Khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể nộp 1 bộ hồ sơ về giải thể, con dấu và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tới Phòng tài chính kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành phải xóa tên hợp tác xã trong sổ đăng ký.

Hiện nay một số hợp tác xã muốn thực hiện thủ tục giải thể bị đóng cửa vì các thành viên hợp tác xã chưa biết cách thức để thực hiện việc giải thể đóng cửa hợp tác xã như thế nào.
Hi vọng thông qua bài viết này Hợp tác xã đã nắm được các quy định của vấn đề này và thực hiện cho đúng.

III. Dịch vụ tư vấn MIỄN PHÍ của Công ty tư vấn Việt Luật

+ Tư vấn cho Hợp tác xã về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể hợp tác xã;
+ Hướng dẫn Hợp tác xã cung cấp tài liệu liên quan để tiến hành thủ tục giải thể.;
+ Hỗ trợ tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý trong quá trình
+ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0965.999.345 để được giải đáp