Giải thể doanh nghiệp tư nhân

Trong một số trường hợp theo những quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành khi nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân không đủ để hoạt động hoặc những lý do khác khiến việc vận hành của công ty là không thể thì việc giải thể doanh nghiệp tư nhân

Trong một số trường hợp theo những quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành khi nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân không đủ để hoạt động hoặc những lý do khác khiến việc vận hành của công ty là không thể thì việc giải thể doanh nghiệp tư nhân là giải pháp pháp lý không tránh khỏi. Vậy việc rút tư cách pháp lý của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề nêu trên cụ thể tới quý khách hàng cụ thể như sau:

giai-the-doanh-nghiep-tu-nhan-min

Giải thể của doanh nghiệp là gì? Trường hợp nào doanh nghiệp tiến hành giải thể?

– Việc các hoạt động của doanh nghiệp bị chấm dứt các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh, xóa tên bởi sổ đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền được gọi là giải thể của doanh nghiệp. Khi bị giải thể doanh nghiệp bị đóng mã số thuế trước đó của doanh nghiệp mình và những hoạt động kinh doanh trước đó của doanh nghiệp bị ngừng.

Trong các trường hợp sau đây việc giải thể của doanh nghiệp được tiến hành: đã kết thúc thời gian hoạt động của doanh nghiệp được quy định trong nội dung của Điều lệ nhưng lại không tiến hành gia hạn; giải thể dựa trên quyết định của chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thì cần quyết định của hội đồng thành viên. đối loại hình công ty cổ phần cần có sự nhất trí của đại hội đồng cổ đông; không đủ số lượng nguồn nhân lực hoạt động trong thời gian là sáu tháng liên tục; doanh nghiệp bị tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp trước đó.

>>> Như vậy trong các trường hợp nêu trên thì doanh nghiệp tiến hành việc giải thể theo những yêu cầu và quy định của pháp luật. Doanh nghiệp tiến hành việc giải thể không những làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong hệ thống tổ chức nhân lực mà còn phát sinh với những chủ thể khác có liên quan đến hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

Việc giải thể của doanh nghiệp cần tuân thủ theo những trình tự và thủ tục nào?

a) Tiến hành chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị về thông báo tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân theo mẫu quy định hiện hành của pháp luật.

– Thông báo về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp. Danh sách chủ nợ đã thanh toán và chưa thanh toán, các khoản tiền về thuế, số tiền nợ về bảo hiểm xã hội đối với những người lao động trong doanh nghiệp.

– Về con dấu cùng mẫu dấu nếu như doanh nghiệp có, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phục vụ việc tiến hành thu hồi bởi cơ quan có thẩm quyền.

– Với những doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận trong các hoạt động đầu tư hay các giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương cần nộp kèm theo những bản sao hợp lệ về mặt pháp lý của giấy tờ đó.

– Chứng nhận trong đăng ký về thuế cùng cập nhật các thông tin liên quan đến việc đăng ký của doanh nghiệp.

b) Trình tự thực hiện việc giải thể:

Việc chấm dứt các hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện hay đại điểm kinh doanh do doanh nghiệp thực hiện việc chấm dứt.

– Tiến hành thông qua việc doanh nghiệp giải thể với từng loại hình khác nhau.

– Tổ chức việc thanh lý những tài sản có giá trị đối với những trường hợp khác mà điều lệ doanh nghiệp quy định riêng thì tiến hành theo trường hợp khác nhau.

– Với thời gian theo pháp luật quy định là bảy ngày tính từ thời điểm được thông qua cần gửi tới cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký kinh doanh. Sau khi tiến hành việc giải thể và ra thông báo tới cơ quan có thẩm quyền thì được niêm yết thông tin liên quan tại trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng tải trên cổng thông tin của quốc gia về lĩnh vực này.

Hồ sơ giải thể của doanh nghiệp gửi cho cơ quan thuế bao gồm những nội dung sau đây:

– Đối với doanh nghiệp chưa hoàn tất các nghĩa vụ tài chính thì cần kèm theo hồ sơ là những phương án khi giải quyết các nghĩa vụ trên gửi tới những chủ nợ và những người có quyền và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo kèm theo những thông tin cụ thể liên quan đến chủ nợ.

– Mẫu hồ sơ đối với việc giải thể của doanh nghiệp tư nhân:

– Sau khi nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân cơ quan đăng ký kinh doanh cần thông báo về tình trạng của doanh nghiệp lên chuyên trang thông tin điện tử của quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Với thời hạn là năm ngày làm việc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần gửi thông báo giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện: Trong vòng 180 ngày tính từ thời điểm nhận được quyết định giải thể nhưng không có phản hồi về giải thể doanh nghiệp thì tiến hành việc giải thể theo quy định của pháp luật.

– Tình trạng của doanh nghiệp cập nhật trên cơ sở dữ liệu của quốc gia.

– Trả lại con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cũ

Việc quy định các hành vi bị cấm nêu trên mục đích ngăn chặn phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ dẫn đến làm giảm khả năng trả nợ cũ của doanh nghiệp. Đồng thời, hạn chế việc doanh nghiệp tẩu tán tài sản và trốn tránh các nghĩa vụ với các đối tác trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan. Mọi thắc mắc của quý khách  xin liên hệ dịch vụ giải thể công ty trọn gói  qua SĐT: 0965 999 345.