Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam cần đáp ứng những yêu cầu như thế nào?

Trong những năm gần đây, dưới sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Hoạt động kinh doanh bất động sản với các hoạt động đầu tư kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại… Nhằm phát sinh các lợi ích kinh tế. Vậy điều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản cần có những yêu cầu cụ thể gì theo các quy định của pháp luật hiện hành

 

dieu-kien-thanh-lap-san-giao-dich-bat-dong-san-min

1.Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, tại Khoản 6 – Điều 5, quy định về sàn giao dịch bất động sản như sau, bao gồm:

– Là nơi diễn ra các giao dịch trong lĩnh vực bất động sản và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như: cho thuê, mua bán, cho thuê lại và chuyển nhượng bất động sản thì được gọi là sàn giao dịch bất động sản.

Từ khái niệm trên ta có thể thấy sàn giao dịch bất động sản có những đặc điểm như sau:

– Chức năng chính của sàn giao dịch bất động sản gồm hai chức năng chính là thực hiện chức năng giao dịch và chức năng môi giới. Điểm thuận lợi của các giao dịch đã qua sàn thì người mua không phải tốn nhiều chi phí và không quá tốn nhiều thời gian với các loại giao dịch không qua sàn. Và những hàng hóa được xét duyệt và được đưa lên sàn giao dịch tiến hành hoạt động mua bán thì cần có những tiêu chuẩn và những quy định nhất định.

– Về các giao dịch trong hoạt động mua bán tại sàn giao dịch hoàn toàn được Nhà nước kiểm soát. Những thủ tục pháp lí đơn giản và diễn ra trong một thời gian nhanh. Những khách hàng yên tâm khi đưa ra những quyết định của mình bởi có những sự trợ giúp và tư vấn của đội ngũ chuyên gia trong sàn giao dịch.

– Về thông tin và các dịch vụ được cung cấp một cách đầy đủ và rõ ràng ngay tại địa điểm của sàn giao dịch- nơi tiến hành các hoạt động giao dịch. Theo đó, việc cung cấp những thông tin này là hoạt động hai chiều vừa hỗ trợ việc quản lí một cách rõ ràng và hạn chế tới mức thấp nhất việc đầu cơ và thiếu minh bạch trong tài chính, cùng với đó là đáp ứng những nhu cầu của người mua về nhu cầu, tìm kiếm đầu tư lợi nhuận.

– Việc cung cấp những thông tin một cách chính xác và rõ ràng cho hững doanh nghiệp mang lại những ý nghĩa và có hiệu quả quan trọng trong việc nắm rõ tổng quan về những thông tin của thị trường, những nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Qua đó, xác nhận được các sản phẩm và tạo hiệu quả kinh doanh cao.

2. Các điều kiện cụ thể để thành lập sàn giao dịch bất động sản?

a) Điều kiện về thành viên:

Tối thiểu phải có ít nhất là 2 thành viên cần có đầy đủ các chứng chỉ về chuyên môn trong việc hành nghề môi giới bất động sản, có đầy đủ về các năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người chịu trách nhiệm trong hoạt động điều hành và quản lí sàn giao dịch bất động sản phải có những chứng chỉ hành nghề trong việc môi giới bất động sản.

b) Điều kiện về pháp nhân:

Căn cứ tại Luật kinh doanh bất động sản đang có hiệu lực, các văn bản hướng dẫn trong việc thi hành và các quy định như sau: điều kiện bắt buộc để việc thành lập sàn giao dịch bất động sản đúng theo quy định của pháp luật hiện hành là mọi cá nhân và tổ chức cần thành lập doanh nghiệp.

c) Điều kiện về chứng chỉ:

– Để kinh doanh được những dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản, theo quy định của pháp luật hiện hành thì cần có hai chứng chỉ về chuyên ngành môi giới trong lĩnh vực bất động sản của hai thành viên trong doanh nghiệp và hai chứng chỉ về định giá bất động sản.

d) Điều kiện về trụ sở của sàn giao dịch bất động sản:

Đối với trụ sở của sàn giao dịch bất động sản cần phải có những quy định cụ thể và rõ ràng về những nội dung, phương hướng hoạt động của sàn trong quy chế riêng, tên đầy đủ của sàn giao dịch và địa chỉ của sàn giao dịch với yêu cầu phải đảm bảo điều kiện cho giao dịch tại sàn hoạt động trong 12 tháng. Trong trường hợp doanh nghiệp có những thay đổi về sàn giao dịch cần phải có văn bản thông báo, kèm theo nội dung cho các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này biết.

e) Về diện tích sàn giao dịch bất động sản theo điều kiện quy định cụ thể:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định về diện tích đối với sàn giao dịch bất động sản thì sàn cần 50m2 là diện tích tối thiểu cần đáp ứng và mỗi hoạt động bổ sung cần có 20m2. Với các hoạt động của sàn giao dịch thì cần phải cung ứng đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và mua, bán tại sàn.

f) Cơ cấu tổ chức của một sàn giao dịch bất động sản cần có:

Những chức danh cần có  trong cơ cấu tổ chức của sàn bất động sản cần có chiếu theo những quy định cụ thể của pháp luật Bất động sản đang có hiệu lực quy định gồm có:

  • Giám đốc
  • Phó giám đốc
  • Các bộ phận phụ trách về các lĩnh vực chuyên môn và nghiệp vụ của sàn.

Như vậy để một sàn giao dịch bất động sản được đi vào hoạt động thì cần phải đảm bảo những yêu cầu trên theo những quy định của pháp luật hiện hành. Hi vọng  với bài viết trên, quý khách hàng đã có thêm những hiểu biết về vấn đề nêu trên. Nếu có bất kì thắc mắc hay cần sự tư vấn, thắc mắc quý khách xin vui lòng liên hệ SĐT: 0965 999 345. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!

Xem thêmQuy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ