Điều kiện tiến hành hoạt động ngân hàng?

Điều kiện tiến hành hoạt động ngân hàng? Trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nền kinh tế số thì hoạt động ngân hàng đóng một vai trò vô cùng quan trọng mang tính thứ yếu đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân một quốc gia nói riêng và kinh tế của toàn thế giới nói chung trong các hoạt động đặc trưng như: nhận tiền gửi, cho vay, cung cấp tín dụng, bao thanh toán… Vậy thì hoạt động ngân hàng cần phải có những điều kiện cụ thể nào để tiến hành được việc thực hiện nay?

dieu-kien-tien-hanh-hoat-dong-ngan-hang

Hoạt động ngân hàng là gì?

Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, ta có thể hiểu như sau:

– Là một hoạt động trong lĩnh vực tiến hành kinh doanh liên quan đến tiền tệ, những dịch vụ của ngân hàng bao gồm những  nội dung được ngân hàng tiến hành một cách thường xuyên như: nhận tiền gửi, cho vay, cung cấp tín dụng, bao chi thanh toán và dùng, sử dụng những số tiền này để cung cấp tín dụng và tiến hành việc cung ứng các dịch vụ thanh toán khác theo những quy định của Luật tổ chức các tổ chức tín dụng. Những hoạt động này được gọi chung là hoạt động ngân hàng.

Điều kiện tiến hành hoạt động ngân hàng bao gồm những tiêu chí gì?

Căn cứ theo quy định và tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì để Ngân hàng đi vào hoạt động thì cần có những điều kiện sau đây, bao gồm:

– Có Điều lệ riêng biệt của ngân hành mình trong các hoạt động và các lĩnh vực kinh doanh và việc giải quyết các mâu thuẫn nội bộ trong các trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên điều lệ của mỗi ngân hàng này cần có sự phê duyệt và kiểm định của Ngân hàng nhà nước.

– Được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, có số vốn nhất định đầy đủ với yêu cầu của pháp luật quy định  trong hoạt động kinh doanh, có địa chỉ đầy đủ và phải phù hợp với những hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo được tính hoạt động liên tục trong quá trình ngân hàng hoạt động.

– Với số phần vốn góp của ngân hàng theo như quy định của pháp luật mà hình thức góp là bằng tiền các phải được tiến hành kí gửi vào tài khoản phong tỏa và không được quyền hưởng lãi suất khi mở tại Ngân hàng Nhà nước với thời hạn quy định là trước thời hạn Ngân hàng tiến hành hoạt động 30 ngày tối thiểu. Sau một thời gian đủ theo quy định của pháp luật mà tổ chức tín dụng hoạt động thì số vốn trong tài khoản bị phong tỏa này sẽ được giải tỏa.

– Được đăng tải trên cơ quan ngôn luận của trung ương và các cơ quan ngôn luận ở tại địa phương theo như các quy định của pháp luật với những nội dung nhất định đã được quy định cụ thể trong giấy phép.

Ngoài ra pháp luật còn có những quy định khác về việc tiến hành các hoạt động ngân hàng mà trong điều kiện các tổ chức đó không phải là tổ chức tín dụng, được cấp phép hoạt động với loại hình ngân hàng thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh một  cách hợp pháp, đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về nơi đặt trụ sở kinh doanh đảm bảo được những yêu cầu đặc thù trong việc tiến hành các hoạt động của ngân hàng.

– Được tiến hành đăng tải trên các cơ quan ngôn luận ở tại trung ương và ở tại địa phương dưới những căn cứ mà pháp luật đã ghi rõ trong giấy cấp phép.

Thời gian luật quy định với các tổ chức tín dụng là 12 tháng kể từ ngày các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Nếu không tiến hành việc hoạt động đúng thời hạn nêu trên, các tổ chức tín dụng cần có đơn giải trình cụ thể.

Trên đây là toàn bộ những quy định của pháp luật hiện hành về những điều kiện cụ thể để tiến hành hoạt động Ngân hàng. Nếu có bất kì mọi thắc mắc nào xin liên hệ dịch vụ tư vấn doanh nghiệp qua SĐT: 0965 999 345. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!