Thành lập công ty kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ thể kinh doanh trong ngành nghề này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh ngành, nghề này tổ chức nào cũng đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, luật sư của chúng tôi sẽ giúp khách hàng giải đáp các quy định của pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý để thành lập công ty kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ cụ thể và chi tiết nhất 

thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-nghanh-nghe-co-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no

I.  Giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
3. Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.
4. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
5. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.
6. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
7. Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
8. Giấy phép dịch vụ nổ mìn.

II, Thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi:
a) Giấy phép, giấy chứng nhận quy định tại khoản 1, 2, 3, 8 Điều 5 của Thông tư này;
b) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho tổ chức là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước hoặc các Bộ, ngành làm đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp hoạt động dầu khí, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp hoặc tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học trừ tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
2. Cục Hóa chất cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi giấy phép quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 5 của Thông tư này.
3. Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở Công Thương) cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn trừ các tổ chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
4. Mẫu giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
 
III, Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu

1. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật; tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng.
2. Thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm việc mở rộng và phát triển.
3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Cơ sở dữ liệu bao gồm:
a) Hệ thống số hóa và tạo dựng nội dung số;
b) Hệ thống máy chủ (dịch vụ, quản trị);
c) Hệ thống sao lưu và lưu trữ dữ liệu;
d) Hệ thống an toàn, an ninh và bảo mật thông tin;
đ) Hệ thống trang thiết bị phục vụ việc truy nhập, khai thác và cập nhật thông tin;
e) Hệ thống cơ sở phần mềm hạ tầng.
- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

IV, Hồ sơ để thành lập công ty kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

- Bản sao Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí đối với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, dầu khí; bản sao quyết định trúng thầu thi công công trình, bản sao hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Thiết kế, bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải bảo đảm điều kiện về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình an ninh, quốc phòng hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật thì phương án nổ mìn phải được cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đồng ý bằng văn bản;
- Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm điều kiện về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phòng cháy và chữa cháy hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;
- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu có); bản sao chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội ngũ thợ mìn;
- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ.

V.  Những ưu đãi ở trên khách hàng còn có thể được sử dụng dịch vụ nào khi làm việc với luật sư Công ty tư vấn Việt Luật ?

  • Thời gian làm việc nhanh chóng, hiệu quả;
  • Chi phí dịch vụ rẻ và hợp lý;
  • Đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tận tâm;
  • Đưa ra cho khách hàng những lời khuyên đúng đắn, chính xác, hiệu quả trên cơ sở các quy định của pháp luật;
  • Luôn đảm bảo về chất lượng dịch vụ do mình cung cấp;
  • Giải đáp và hỗ trợ tư vấn pháp lý cho khách hàng theo yêu cầu;

VI, Tại sao khách hàng lại sử dụng dịch vụ Thành lập công ty đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
Khi sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp của Việt Luật khách hàng sẽ được cung cấp một dịch vụ hoàn toàn uy tín với giá cả ưu đãi nhất. Khách hàng không phải bỏ ra một khoản chi phí quá lớn cho việc sử dụng dịch vụ của mình. Khi đến với Việt Luật khách hàng sẽ có được một dịch vụ tiết kiệm thời gian nhất, chi phí thấp nhất và công sức đi lại cho khách hàng.
Việt Luật của chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng tại nhiều nơi trên cả nước. Trong đó dịch vụ Thành lập doanh nghiệp có điều kiện là một trong những thế mạnh của chúng tôi. 
Với phương châm thời gian cung cấp dịch vụ hợp lý. Chỉ cần bạn muốn sử dụng dịch vụ mở doanh nghiệp giá cả ưu đãi của Việt Luật chúng tôi hoàn toàn có thể đem đến cho bạn những lời khuyên hữu ích, đúng đắn, hiệu quả, kịp thời và cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu . Việt Luật của chúng tôi rất hân hạnh khi trở thành người bạn giúp khách hàng thuận lợi trên con đường phát triển kinh doanh của mình.

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments