Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra đánh giá đất

Tư vấn điều tra, đánh giá đất là một trong những hoạt động mà có sự tham gia của các chuyên gia, các cá nhân có đầy đủ trình độ và điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ này là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm khẳng định chất lượng và mục đích sử dụng đất đai ở Việt Nam như thế nào là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất tại các tỉnh thành trên cả nước. Do đó, sự ra đời của các công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai ở nước ta ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết trong việc thực hiện các hoạt động quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất tại Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện đầy đủ và chính xác dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất thì chính cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Luật sư Việt Luật là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất nhằm đem đến cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một cách nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời.

I Điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau:
a) Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai;
b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này;
c) Có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có chức năng tư vấn điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự;
b) Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai;
c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực điều tra, đánh giá đất đai theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này hoặc các điều tra, đánh giá đất trong lĩnh vực nông nghiệp từ 36 tháng trở lên.
3. Các đơn vị thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng phân tích đất được cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận.

II Điều kiện kinh doanh dịch vụ hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

1. Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội (cấp vùng) gồm các hoạt động sau đây:
a) Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất;
b) Quan trắc giám sát tài nguyên đất;
c) Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.
2. Điều tra, đánh giá đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) gồm các hoạt động sau đây:
a) Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất;
b) Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương;
c) Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được thực hiện đối với nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.
3. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện theo định kỳ hoặc thực hiện đột xuất theo nhiệm vụ, cụ thể như sau:
a) Các hoạt động quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này được thực hiện định kỳ 5 năm một lần, điều tra toàn diện lần đầu và rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho những lần tiếp theo;
b) Hoạt động quan trắc giám sát tài nguyên đất được thực hiện hàng năm;
c) Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai khi có quyết; định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

III,  Nội dung điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng

1. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai lần đầu, gồm:
a) Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;
b) Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa;
c) Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp;
d) Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất;
đ) Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất;
e) Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;
g) Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất.
2. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo, gồm:
a) Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra;
b) Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất;
c) Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất so với kỳ trước và đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;
d) Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất.
3. Nội dung quan trắc giám sát tài nguyên đất hàng năm, gồm:
a) Lập kế hoạch và lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất;
b) Tổng hợp số liệu quan trắc, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng đất; thoái hóa đất; ô nhiễm đất và cảnh báo sớm các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm mạnh cần giám sát;
c) Xây dựng báo cáo quan trắc giám sát tài nguyên đất.
4. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề, gồm:
a) Xác định địa bàn điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề;
b) Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra;
c) Xây dựng các bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai và thoái hóa đất của loại đất theo chuyên đề;
d) Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất của loại đất theo chuyên đề điều tra và đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;
đ) Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.

IV, Những ưu đãi mà khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn, điều tra đất đai của Công ty tư vấn Việt Luật.

-  Khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí mà khách hàng phải bỏ ra;
-  Thời gian cung cấp dịch vụ hợp lý nhằm đem đến cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời;
-  Luôn đem đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ tốt nhất giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề mà bạn gặp phải;
-  Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật;
-  Thời gian cung cấp dịch vụ hợp lý, luôn đồng hành cùng khách hàng với khung thời lượng 24/7;
-  Hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho khách hàng miễn phí nhằm đưa ra cho khách hàng lời khuyên hiệu quả, đúng đắn, chính xác;
-  Luôn lắng nghe những đóng góp và ý kiến phản hồi từ phía khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ do mình cung cấp;

V, Tại sao khách hàng lại lựa chọn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Công ty tư vấn Việt Luật ?

- Luật sư của chúng tôi được biết đến là một trong những nguồn nhân lực dồi dào, giàu kinh nghiệm và năng lực trong nhiều lĩnh vực tư vấn pháp luật. Trong thời gian qua Công ty Việt Luật của chúng tôi luôn làm việc với khách hàng bằng thái độ tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc .
- Với mong muốn đem đến cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của mình những lựa chọn đúng đắn nhất tại Việt Luật của chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng lời khuyên hữu ích và hiệu quả nhất khi lựa chọn cho mình loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng và điều kiện tài chính của doanh nghiệp nhằm đem lại cho khách hàng những lợi ích tốt nhất.

 

 

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments