Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Tư Vấn Việt Luật với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mở doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện. Ở bài viết này chúng tôi xin tư vấn và hỗ trợ thủ tục cho quý khách điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế, các quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới và các thủ tục ban đầu khi lập công ty kinh doanh ngành nghề này cụ thể như sau
Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP);
  • Luật Doanh nghiệp 2014.

I. Điều kiện của cơ sở thực hiện dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

1. Điều kiện của cơ sở thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
- Điều kiện về nhân sự:
Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật (viên chức hoặc lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động hợp đồng không xác định thời hạn) đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở lên;
+ Có trình độ chuyên môn phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà người đó được phân công thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn.
- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị:
Có phòng thử nghiệm. Phòng thử nghiệm phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn).
Cơ sở chỉ được kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế sau khi đã được Bộ Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định36/2016/NĐ-CP.
2. Hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn
- Hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện theo mẫu số 10 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP;
+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định36/2016/NĐ-CP;
+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn còn hiệu lực tại thời điểm công bố.
- Yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn:
+ Hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn làm thành 01 bộ, các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự theo quy định tại khoản 1 Điều này; có phân cách giữa các tài liệu, có trang bìa và danh mục tài liệu;
+ Đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn: Nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn.
+ Trường hợp nộp bản sao có xác nhận của tổ chức công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn thì khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc cung cấp nguồn dữ liệu để cơ quan tiếp nhận hồ sơ tra cứu về tính hợp lệ của các giấy tờ này.
+ Trường hợp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
3. Thủ tục công bố điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn
- Trước khi thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế, người đứng đầu cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn có trách nhiệm gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 36/2016/NĐ-CP đến Bộ Y tế.
- Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế cấp cho cơ sở thực hiện việc công bố Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn theo mẫu số 08 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn; phạm vi kiểm định, hiệu chuẩn và hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn.
- Trong quá trình hoạt động, cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn phải thực hiện lại thủ tục công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố trước đó.

II. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

- Việt Luật tư vấn các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp; lựa chọn loại hình doanh nghiệp.
- Tư vấn về đăng ký thành viên, cổ đông của doanh nghiệp.
- Tư vấn lựa chọn đặt tên công ty.
- Tư vấn xác định địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
- Tư vấn xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh;
- Tư vấn xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty;
Việt Luật tư vấn quy trình thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế
Khi tham gia dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Quý khách hàng sẽ nhận được những hỗ trợ về thủ tục cụ thể như sau:
Bước 1: Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ
Sau khi soạn đầy đủ hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo một trong hai hình thức là nộp trực tiếp đến Sở kế hoạch và đầu tư hoặc nộp qua Cổng thông tin điện tử.
- Hồ sơ bao gồm:
+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
+ Điều lệ công ty;
+ Danh sách thành viên or cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân
- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; 
-Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
+ Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức thành lập;
+ Bản sao chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp cần cung cấp theo đúng quy định pháp luật.
+ Và một số giấy tờ khác theo yêu cầu nếu có.
- Sau 03 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 2: Làm con dấu cho doanh nghiệp
Mang một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ sơ có chức năng khắc dấu để thực hiện việc làm con dấu pháp nhân cho công ty. 
Nhận con dấu- Khi đến nhận con dấu, đại diện doanh nghiệp mang theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). Ngoài ra, nếu đại diện hợp pháp của doanh nghiệp không thể trực tiếp đi nhận con dấu thì có thể ủy quyền (ủy quyền có công chứng) cho người khác đến nhận con dấu.
Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty.
Thời hạn doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo trên cổng thôn tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp
Việt Luật sẽ tư vấn toàn bộ các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp cho Qúy khách hàng như sau:
- Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản với Sở kế hoạch đầu tư
- Đăng ký chữ ký số điện tử để kê khai và nộp thuế điện tử, thiết lập hồ sơ thuế
- Đăng ký phương pháp thuế, kê khai thuế ban đầu
- Kê khai và nộp thuế môn bài
- Phát hành, đặt in hóa đơn lần đầu.
Kết quả sau khi tham gia dịch vụ đăng kí doanh nghiệp của Việt Luật
- Giấy phép đăng ký kinh doanh và Mã số thuế doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty ( Bố cáo thành lập, Giấy chứng nhận vốn góp, sổ đăng ký thành viên, đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty);
- Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in, phát hành hóa đơn, hoá đơn GTGT;
- Thông báo mở tài khoản ngân hàng lên sở KH&ĐT;
- Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông báo về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT của người nộp thuế;
- Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử;
- Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số; 
- Khai thuế qua mạng (Chữ ký số);
Trên đây là nội dung tư vấn của Việt Luật về các thủ tục pháp lý trong kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế. Trong quá trình tư vấn, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục liên quan tới quý khách, Việt Luật sẽ có những hướng dẫn chi tiết hơn nữa, rõ ràng hơn nữa để quý khách không còn thiếu sót về kiến thức pháp lý để thực hiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm hiện nay

 

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments