Thành lập công ty dịch vụ quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là một trong những thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc đánh giá hiện trạng môi trường một cách đầy đủ trước khi tiến hành các dự án. Quan trắc môi trường giúp cho chính doanh nghiệp thực hiện dự án có thể đánh giá được những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để thành lập công ty dịch vụ quan trắc môi trường của thì các doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Công ty tư vấn Việt Luật của chúng tôi là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường nhằm hỗ trợ tư vấn và các thủ tục pháp lý cần thiết để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

thanh-lap-cong-ty-quan-trac-moi-truong

1,  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây:
"1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:
a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;
b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;
c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;
d) Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.
3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:
a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;
c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;
d) Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường;
đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường."

2, Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy định sau đây:
"1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:
b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận;
c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 (ba) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 01 (một) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường;
d) Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm;
đ) Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường;
e) Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.
3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:
a) Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;
đ) Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
e) Có trụ sở, diện tích làm việc để thực hiện hoạt động phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;
g) Có biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật."

3, Tại sao khách hàng lại lựa chọn sử dụng dịch vụ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường của Công ty tư vấn Việt Luật ?

Khi sử dụng dịch vụ mở công ty của Công ty tư vấn Việt Luật khách hàng sẽ được làm việc với luật sư để hỗ trợ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp mà không cần mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ thành lập công ty nhiều lần theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
-  Luật sư Công ty tư vấn Việt Luật của chúng tôi được biết đến là một trong những nguồn nhân lực dồi dào, giàu kinh nghiệm và năng lực trong nhiều lĩnh vực tư vấn pháp luật. Trong thời gian qua Công ty tư vấn Việt Luật của chúng tôi luôn làm việc với khách hàng bằng thái độ tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc nhằm đem lại cho khách hàng những dịch vụ ưu đãi, chất lượng.
-  Với mong muốn đem đến cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của mình những lựa chọn đúng đắn khi lập công ty Công ty tư vấn Việt Luật của chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng lời khuyên hữu ích và hiệu quả nhất khi lựa chọn cho mình loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng và điều kiện tài chính của doanh nghiệp nhằm đem lại cho khách hàng những lợi ích tốt nhất.

4, Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty quan trắc môi trường như sau :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư
Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty;
– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

– Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức;
Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về ngành, nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần).

5 , Cách thức liên lạc với luật sư Công ty tư vấn Việt Luật như sau :

Bước 1 : Khách hàng có thể kết nối với luật sư của chúng tôi qua Hotline : 0243.997.4288.
Bước 2 : Hãy trình bày với luật sư của chúng tôi về những dịch vụ pháp lý mà bạn cần cung cấp.
Địa chỉ trụ sở : Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng ), Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty tư vấn Việt Luật của chúng tôi hình thành và phát triển trong suốt 10 năm qua, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng tại nhiều nơi trên khắp cả nước với khả năng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và ưu đãi nhằm đem đến cho khách hàng lợi ích, sự yên tâm và uy tín khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ của chúng tôi. Trong thời gian tới Công ty tư vấn Việt Luật không ngừng cố gắng để nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ của mình

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments