Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh được thực hiện như thế nào? Thủ tục và hồ sơ pháp lý ra sao? Việt Luật hướng dẫn khách hàng toàn bộ vấn đề này cụ thể như sau

Do 1 vấn đề khách quan nào đó, doanh nghiệp/công ty của bạn phải tiến hành các thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Bạn đang gặp trở ngại về hồ sơ pháp lý và cách tiến hành các thủ tục hành chính như thế nào? Bạn đang cần tìm 1 đơn vị pháp lý có thể đảm đương giúp bạn công việc này. Nắm bắt được sự khó khăn và trăn trở đó, Việt Luật cung cấp gói dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tới quý khách hàng, hãy nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

 

dich-vu-tam-ngung-kinh-doanh

DỊCH VỤ TẠM NGỪNG KINH DOANH

► Tư vấn về quy định của Luật doanh nghiệp về thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ điều 200 của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:”Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo”

► Các loại hình doanh nghiệp chúng  tôi thực hiện công việc

 • Thủ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Thủ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
 • Thủ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần
 • Thủ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty hợp danh
 • Thủ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty doanh nghiệp tư nhân

Với trường hợp doanh nghiệp sau khi mới thành lập doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và muốn tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

► Công việc của Việt Luật

 • Tư vấn điều kiện, lý do tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn về thời gian được tạm ngừng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời gian tạm ngừng;
 • Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động tại Phòng ĐKKD và cơ quan Thuế;
 • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;
 • Các nội dung khác có liên quan;

► Các bước tiến hành

 • Tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền cho chúng tôi
 • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất có thể
 • Tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền( làm việc trực tiếp với cán bộ cơ quan nhà nước nếu được yêu cầu)

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

Theo quy định tại Thông tư số 08/2001/TT-BKHĐT ngày 22/11/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 về đăng ký kinh doanh thì ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Quý khách có thể tham khảo thêm về phần hồ sơ trong bài viết thủ tục tạm ngừng kinh doanh của Việt Luật

► Thời gian và phí dịch vụ:

 • Thời giạn thực hiện:  5-7ngày làm việc
 • Phí dịch vụ:1.000.000 VNĐ (Xem thêm bảng giá dịch vụ của Việt Luật)

bang-gia-dich-vu