Công ty cổ phần là gì?

Tư vấn về khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp mới, công ty cổ phần là gì luật doanh nghiệp 2014 được hiểu như thế nào?

Công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần có những đặc điểm như thế nào? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra với nhiều nhà đầu tư khi quyết định thành lập công ty bằng loại hình này. Vậy qua đây công ty tư vấn Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách chi tiết về loại hình công ty cổ phần cụ thể như sau:

 

mo-hinh-cong-ty-co-phan

 

Công ty cổ phần là gì?

Tại điều 110 Luật doanh nghiệp số 68/2014/qh13 thì công ty cổ phần được hiểu là: là một dạng pháp nhân cụ thể có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trong đó vốn của công ty cổ phần được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau.

Như vậy có thể thấy rằng công ty cổ phần có những đặc điểm cơ bản như sau:

>>> Thủ tục thay đổi thành viên công ty

Đặc điểm của công ty cổ phần

1. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

2. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa

3. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

4. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Như đã nói ở  phần trước công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông khác nhau nên vốn có đặc điểm như sau:

Theo điều 111 Luật doanh nghiệp 2017.

“1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

2. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.”

Tóm lại:

1. Số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần

2. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông

3. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu

Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty

Mô hình công ty cổ phần là gì?

Cũng theo Luật doanh nghiệp 2014 thì chúng ta đã phần nào hiểu được cấu trúc và mô hình của loại hình doanh nghiệp,Việt Luật xin tóm lược lại các ý cơ bản nhất.

1. Số lượng cổ đông: tối thiểu 3 người và không hạn chế số lượng tối đa

2. Cơ quan tối cao: Đại hội đồng cổ đông bầu ra được hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới quý khách về toàn bộ những điểm cơ bản về loại hình công ty cổ phần,  để quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty cổ phần được nắm rõ về những điểm mạnh – điểm yếu đưa ra cho mình 1 quyết định sáng suốt nhất cho bước đường kinh doanh của mình, tránh những hậu quả pháp lý không đáng có xảy ra sau này.