Có nên thành lập công ty

Chủ thể khi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình có thể lựa chọn nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, trong đó có mô hình công ty. Vậy có nên thành lập công ty hay không?
Chủ thể khi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình có thể lựa chọn nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, trong đó có mô hình công ty. Vậy có nên thành lập công ty hay không? Việc thành lập công ty mang đến những lợi ích gì so với những mô hình kinh doanh khác?

co-nen-thanh-lap-cong-ty-khong-min

1. Khái quát về mô hình công ty

Công ty là một loại hình thương nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có tên, tài sản riêng độc lập và nhân danh chính mình khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì hiện nay có các loại hình công ty:
– Công ty hợp danh: đây là mô hình công ty đối nhân điển hình, được hình thành dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong công ty. Công ty hợp danh có số lượng thành viên tối thiểu là 02 thành viên cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, là chủ sở hữu chung của công ty, bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn trong các nghĩa vụ tài chính của công ty, còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình đã góp vào công ty.
– Công ty TNHH 1 thành viên: do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu, khi góp vốn vào công ty thì phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.
– Công ty TNHH 2 thành viên: đây là loại hình công ty có số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50 thành viên, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Các thành viên trong công ty chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo điều kiện nhất định do pháp luật, điều lệ công ty quy định chứ không được tự do chuyển nhượng cho người khác.
Công ty cổ phần: đây là loại hình công ty đối vốn điển hình, mang tính chất đại chúng rộng rãi. Thành viên công ty gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính trong phạm vi số cổ phần mà mình sở hữu.
Tính đối vốn và tính đại chúng của CTCP được thể hiện ở chỗ số lượng thành viên tối thiểu của công ty là 03 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Công ty không quan tâm đến việc người sở hữu cổ phần là ai mà chỉ quan tâm rằng người đó sở hữu bao nhiêu cổ phần của công ty.
Đối với mỗi loại mô hình công ty khác nhau thì đều có ưu, nhược điểm riêng tùy thuộc vào nhu cầu thực tiễn của chủ thể kinh doanh. Chủ thể kinh doanh có thể tiến hành lựa chọn mô hình công ty để phù hợp với quy mô, vốn và hình thức kinh doanh của mình.

2. Những lợi ích khi thành lập công ty

– Vì công ty là thương nhân có đăng ký kinh doanh nên khi tham gia vào các quan hệ pháp luật, công ty sẽ nhân danh chính mình tham gia vào các giao dịch với đối tác, với khách hàng mà không phải nhân danh chủ thể kinh doanh. Điều này cho thấy sự độc lập về mặt tài chính cũng như độc lập về việc chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh giữa công ty với chủ thể kinh doanh, giúp cho đối tác yên tâm hơn khi hợp tác với công ty so với hợp tác tư nhân.
– Việc thành lập công ty còn dễ dàng hơn trong việc huy động vốn so với các loại hình kinh doanh khác. Việc góp vốn vào công ty có thể do cá nhân hoặc tổ chức góp vốn và có những lợi ích khi đầu tư góp vốn vào công ty, được pháp luật bảo đảm các quyền lợi hợp pháp.
– Mô hình tổ chức và quản lý của từng loại hình công ty được pháp luật quy định chặt chẽ, tránh việc chồng chéo các nhiệm vụ cũng như sự trốn tránh trách nhiệm khi có vi phạm xảy ra.
– Ngoài ra thì việc thành lập công ty còn tăng thêm các giá trị cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người và cung cấp cho mọi người cơ hội học hỏi và phát triển tư duy, phát triển bản thân mình hơn.
– Còn rất nhiều lợi ích mà chủ thể kinh doanh tiến hành lựa chọn mô hình công ty khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình so với các mô hình kinh doanh khác. Bạn đọc có nhu cầu tiến hành hoạt động kinh doanh nên tìm hiểu kỹ các mô hình kinh doanh và lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mình. Hãy liên hệ ngay đến dịch vụ thành lập công ty trọn gói  để được chuyên viên Việt Luật tư vấn và giải đáp miễn phí những vướng mắc của bạn.