Chính thức giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Chính thức giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp, thông tin mới nhất từ Bộ tài chính
Mới đây Thông tư Số: 130/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

giam-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-xuong-con-1-nua

Đối tượng được miễn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
4. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu”

 Các mục được sửa đổi cụ thể như sau:

STTNội dungĐơn vị tínhMức thu
1Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
aĐăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpĐồng/lần100.000
bCấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệpĐồng/hồ sơ50.000
2Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
đCung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lênĐồng/tháng4.500.000