Chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh – Tư vấn pháp lý doanh nghiệp 0965999345 để được tư vấn tốt nhất. Chi nhánh của doanh nghiệp là hình thức mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy khi chi nhánh mà chấm dứt hoạt động chi nhánh thì thủ tục chấm dứt như thế nào?

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty

– Khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ thành lập chi nhánh  để thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

– Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành thì chi nhánh không phải là một pháp nhân độc lập, khi tham gia các quan hệ pháp luật thì người đứng đầu chi nhánh sẽ thực hiện các hoạt động trong phạm vi và thời hạn theo ủy quyền của pháp nhân khác.

– Còn theo tinh thần của pháp luật doanh nghiệp mới nhất thì vì doanh nghiệp là chủ thể thành lập chi nhánh nên chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có trách nhiệm thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động, chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương ứng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh thì chi nhánh phải nhân danh doanh nghiệp chứ không được nhân danh chính mình để tiến hành giao dịch.

– Một doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh khác nhau ở trong và ngoài nước. Việc thành lập, đặt tên cho chi nhánh phải tuân theo các trình tự do pháp luật quy định.

 

cham-dut-hoat-dong-chi-nhanh-cong-ty

2. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh để chi nhánh nhân danh mình thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì chi nhánh có các quyền và nghĩa vụ như sau:

– Chi nhánh có quyền mua phương tiện, vật dụng phục vụ cho hoạt động của chi nhánh.

– Có quyền tuyển dụng lao động làm việc cho chi nhánh.

– Thực hiện các giao dịch phù hợp với phạm vi hoạt động của mình hoặc các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Chi nhánh có nghĩa vụ quyết toán và thực hiện chế độ kế toán theo quy định pháp luật

– Phải báo cáo các hoạt động của mình và cung cấp các thông tin, tài liệu cho doanh nghiệp kiểm tra, giám sát hoạt động của chi nhánh.

3. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Chi nhánh của doanh nghiệp chấm dứt hoạt động tùy thuộc vào ý chí chủ quan và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp hoặc bị chấm dứt theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh bao gồm các bước sau:

3.1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ để thông báo việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh bao gồm các giấy tờ sau:

– Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh hoặc quyết định của cơ quan nhà nước về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

– Danh sách chủ nợ và các nghĩa vụ tài sản chưa thanh toán.

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và con dấu của chi nhánh.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3.2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì phải gửi thông báo về việc chấm dứt đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập tình trạng của chi nhánh trên cơ sở dữ liệu quốc gia trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ra thông báo về việc chấm dứt đó.

Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh là thủ tục xóa chi nhánh ra khỏi hoạt động của doanh nghiệp. Khi đó các quyền và nghĩa vụ của chi nhánh sẽ chấm dứt và doanh nghiệp vẫn tiếp tục việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Gọi ngay dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp tại Việt nam nếu bạn còn những băn khoăn, thắc mắc về vấn đề này. Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên viên nhiệt tình và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ giải đáp miễn phí cho bạn.