Các loại hình doanh nghiệp

Hiện nay ở Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp chính là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên, công ty cổ phần.

Hiện nay ở Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp chính là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên, công ty cổ phần. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về từng loại hình doanh nghiệp đồng thời tìm hiểu từng ưu nhược điểm của nó.

cac-loai-hinh-doanh-nghiep
Các loại hình doanh nghiệp chính tại Việt Nam

Doanh nghiệp tư nhân

 • Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là cá nhân, là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đồng thời không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  >>> Ngành nghề Logistics là gì ?

Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong các hoạt động của doanh nghiệp, ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Do không có tư cách pháp nhân nên độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao, phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và cá nhân chứ không phụ thuộc vào số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

>>> Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

 • Công ty hợp danh là công ty phải có ít nhất hai thành viên hợp danh, đồng thời có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Các thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty đồng thời tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty, cùng chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty. Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý của công ty đồng thời không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Ưu điểm của công ty hợp danh

 • Công ty hợp danh có thể kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người, dễ dàng tạo được sự tin cậy của bạn hàng, đối tác do phải chịu liên đới trách nhiệm vô hạn của các thành viên hơp danh. Số lượng các thành viên ít, thường là những người có uy tín và có sự tin tưởng nhau cao.

Nhược điểm của công ty hợp danh

 • Mức độ rủi ro của từng thành viên trong công ty hợp danh là rất cao vậy nên công ty hợp danh thường chỉ phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có chuyên môn cụ thể như công ty kế toán, công ty luật.

>>> Dịch vụ thành lập công ty hợp danh

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Công ty TNHH 1 thành viên là hình thức đặc biệt của công ty TNHH, là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày nhận được giấy phép doanh nghiệp, có thể chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác nhưng không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đó, không được rút lợi nhuận của công ty khi chưa thanh toán đủ các khoản nợ và các tài sản khác đến hạn phải trả.
 • Điểm khác biệt duy nhất giữa công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên là công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một thành viên duy nhất, thành viên này có thể là một tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc một cá nhân.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty TNHH 1 thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc cChủ tịch công ty và Giám đốc.

>>> Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty trác nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

 • Là doanh nghiệp trong đó các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên tham gia công ty TNHH 2 thành viên có thể là cá nhân, tổ chức, có số lượng tối thiểu là 2 và không quá 50.
 • Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty TNHH 2 thành viên không được phát hành cổi phiếu để huy động vốn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, nếu số thành viên lớn hơn 10 thì phải có Ban kiểm soát.

Ưu điểm của công ty tnhh 2 thành viên

 • Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp nên ít rủi ro cho người góp vốn.
 • Số lượng thành viên không nhiều, thường quen biết nhau nên việc quản lý, điều hành không quá phức tạp.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên kiểm soát được sự thay đổi của các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Xem thêm: Thay đổi thành viên công ty

cac-loai-hinh-doanh-nghiep

Nhược điểm của công ty tnhh 2 thành viên

 • Việc huy động vốn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu

>>> Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, các cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Các cổ đông trong công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi do biểu quyết.
 • Cổ đông tham gia công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tham gia tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng.

Ưu điểm của công  ty cổ phần

 • Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn góp nên ít bị rủi ro.
 • Cơ cấu vốn góp linh hoạt nên dễ dàng huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu.
 • Các cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần dễ dàng.

Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Quản lý phức tạp do số lượng cổ đông có thể rất lớn, nhiều người có thể không quen biết nhau nên có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối khác nhau về lợi ích

>>> Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Khi đọc xong  bài viết của chúng tôi chắc hẳn bạn đã phần nào mường tượng được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và sẽ dự định lên kế hoạch cho tương lai khởi nghiệp của mình về sự lựa chọn mô hình khi tiến hàng thủ tục thành lập công ty cho riêng mình, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những lời khuyên tốt nhất của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, kế toán thuế tại Việt Luật ngay hôm nay.