Biểu mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trọn bộ biểu mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân dùng cho các bạn kế toán viên nên biết

Việt Luật trân trọng chia sẻ đến quý khách  hàng và các bạn kế toán viên danh mục các biểu mẫu cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Danh mục biểu mẫu bao gồm:

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TÊN BIỂU MẪUMÃ SỐ BIỂU MẪUVĂN BẢN BAN HÀNH BIỂU MẪU

 

STT
1Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)Mẫu số 02/QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
2Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộcMẫu số 02-1/BK-QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
3Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)Mẫu 05/QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
4Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phầnMẫu 05-1/BK-QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
5Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phầnMẫu 05-2/BK-QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
6Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnhMẫu 05-3/BK-QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
7Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thayMẫu 02/UQ-QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
8Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

DOWLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY