Biểu mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện

Mẫu văn bản thành lập văn phòng đại diện được sử dụng tương đối rộng rãi,

Mẫu văn bản thành lập văn phòng đại diện được sử dụng tương đối rộng rãi, Việt Luật xin giới thiệu mẫu  tới quý khách hàng Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của BKH&ĐT hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 19006199 hoặc hotline 0965 999 345 để được tư vấn, hỗ trợ.

 

 TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): Công ty TNHH khắc dấu Việt Luật

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: . 0106926418

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

Xem thêm: https://tuvanvietluat.vn/dich-vu/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ………………………………………………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ……………………………………….

Email: …………………………………………………… Website: …………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STTTên ngànhMã ngành

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ………………………………………………

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm
kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Giới tính: …………..

Sinh ngày: ……….. /……. /……. Dân tộc: ……………………..  Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………………….

Ngày cấp: ………… /……. /……. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………… /……. /……. Ngày hết hạn: ………… /……. /……. Nơi cấp: …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………. Fax: ……………………………………….

Email: ……………………………………………………………… Website: …………………………………

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Thông tin đăng ký thuế:

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..

Email: …………………………………………………………………

2Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

 

 

4Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….
6Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………
7Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

8Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyê
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuêđất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác

 

 

9Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính[1]: ……………..…………………………………………………………………………

7. Số lượng lao động: …………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 


[1] Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký.