Category Archives: Biểu mẫu luật thuế

Biểu mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trọn bộ biểu mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân dùng cho các bạn kế toán viên nên biết Việt Luật trân trọng chia sẻ đến quý khách  hàng và các bạn kế toán viên danh mục các biểu mẫu cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Danh mục biểu mẫu […]

Luật kế toán 2015

Việt Luật chia sẻ và giới thiệu tới khách hàng và bạn đọc toàn bộ nội dung Luật số: 88/2015/QH13 do Bộ Tài Chính ban hành và hướng dẫn về kế toán 2015 Việt Luật chia sẻ và giới thiệu tới khách hàng và bạn đọc toàn bộ nội dung Luật số: 88/2015/QH13 do Bộ […]

Thông tư Số: 156/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH 83/2013/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH. Số hiệu: 156/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày […]

Quyết định Số 2815/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; […]