Category Archives: Biểu mẫu luật lao động

Hợp đồng lao động

hop-dong-lao-dong

Việt Luật chia sẻ tới quý khách hàng mẫu hợp đồng lao động dành cho doanh nghiệp năm 2017 Hợp đồng lao động là văn bản xác nhận pháp lý giữa người lao động và người thuê lao động, trong đó thể hiện tính pháp lý, quyền và nghĩa của cả 2 bên khi thực […]