Category Archives: Biểu mẫu luật doanh nghiệp

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh là mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục hành chính xin cấp lại đăng ký kinh doanh do bị mất, thất lạc, do thiên tai, bão lũ và các nguyên nhân khách quan khác. Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách hàng toàn bộ nội […]

Biểu mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện

Mẫu văn bản thành lập văn phòng đại diện được sử dụng tương đối rộng rãi, Mẫu văn bản thành lập văn phòng đại diện được sử dụng tương đối rộng rãi, Việt Luật xin giới thiệu mẫu  tới quý khách hàng Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh […]

Biên bản họp hội đồng quản trị

mau-bien-ban-hop-hoi-dong-quan-tri

Việt Luật giới thiệu và chia sẻ tới quý khách hàng mẫu biên bản họp hội đồng quan trị công ty cổ phần Việt Luật giới thiệu và chia sẻ tới quý khách hàng mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần mà chúng tôi trực tiếp soạn thảo và thực hiện […]

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

hop-tac-kinh-doanh

Nhằm mục đích tạo sự ràng buôc pháp lý giữa các bên hợp tác trong vấn đề kinh doanh, tránh những rỏi ra không đáng có thì hợp đồng hợp tác kinh doanh là một loại hợp đồng thể hiện đầy đủ được những ý chí và nguyện vọng của các bên tham gia kí […]