Biên bản họp hội đồng quản trị

Việt Luật giới thiệu và chia sẻ tới quý khách hàng mẫu biên bản họp hội đồng quan trị công ty cổ phần

Việt Luật giới thiệu và chia sẻ tới quý khách hàng mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần mà chúng tôi trực tiếp soạn thảo và thực hiện dịch vụ tới khách hàng với mục đích để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong quá trình hội đồng quản trị họp và biểu quyết thông qua các vấn đề của Công ty cổ phần

 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

mau-bien-ban-hop-hoi-dong-quan-tri

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ        THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÀ NỘI            ————–

Số: 01/2017/BB – HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               ———-o0o———–

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÀ NỘI

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)   

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 76/236 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0104988916 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25/11/2010

2. Hồi 9 giờ, ngày    tháng    năm 2017

Địa điểm họp: tại trụ sở công ty

3. Thành phần dự họp:

STTTên người dự họpChức danhSố phiếu biểu quyếtSố cổ phần sở hữu và đại diện
1Ông: VŨ TIẾN PHỤCCổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT100.000100.000
2Bà: NGUYỄN THỊ NHẠNCổ đông sáng lập85.00085.000
3Ông: VŨ QUANG TUẤNCổ đông sáng lập, Giám đốc Công ty10.00010.000

Các cổ đông có mặt đầy đủ với số phiếu biểu quyết là 195.000 tương ứng sở hữu 195.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Chủ tọa:

 • Ông: VŨ TIẾN PHỤC – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thư ký: Bà: NGUYỄN THỊ NHẠN

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông của công ty đã họp và thông qua những vấn đề dưới đây:

I. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

1.1. Mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty như sau:   

STTNgành nghề đăng kí kinh doanh chưa mã hóaNgành nghề đăng kí kinh doanh mã hóaMã ngành
1+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ+ Khảo sát địa chất công trình

+ Khảo sát, đo đạc các công trình xây dựng

+ Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp

+ Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng

+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

+ Thiết kế kiến trúc công trình

+ Thiết kế công trình đường sắt

+ Thiết kế công trình đường bộ, san nền, hầm dân sinh

 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ

+ Khảo sát địa chất công trình

+ Khảo sát, đo đạc các công trình xây dựng

+ Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp

+ Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng

+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

+ Thiết kế kiến trúc công trình

+ Thiết kế công trình đường sắt

+ Thiết kế công trình đường bộ, san nền, hầm dân sinh

7110
2Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết:Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)6619

 

1.2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh dự kiến bổ sung như sau:

 

STTTên ngành       Mã ngành
1Xây dựng nhà các loại4100
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích4220
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khácChi tiết:

– Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:

+ Các nhà máy lọc dầu,

+ Các xưởng hoá chất, lắp ráp, sản xuất

– Xây dựng công trình cửa như:

+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống…

+ Đập và đê.

– Xây dựng đường hầm;

– Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.

– Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp đường, các cơ sở hạ tầng công).

4290
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
6Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quanChi tiết:

– Thiết kế quy hoạch xây dựng(Điều 150 Luật Xây dựng 2014)

– Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 154 Luật Xây dựng 2014)

– Lập dự án đầu tư xây dựng công trình(Điều 52 Luật xây dựng 2014)

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 3  Nghị Định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

– Tư vấn đấu thầu (Luật Đấu thầu 2013)

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

(Điều 155 Luật Xây dựng 2014)

– Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 156 Luật Xây dựng)

– Dịch vụ tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (Điều 16 Luật đấu thầu)

– Khảo sát xây dựng (Điều 153 Luật Xây dựng 2014)

– Giám sát thi công xây dựng (Điều 49, Nghị Định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

7110

 

 

1.3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi như sau:

 

STTTên ngành       Mã ngành
1Xây dựng nhà các loại4100
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích4220
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khácChi tiết:

– Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:

+ Các nhà máy lọc dầu,

+ Các xưởng hoá chất, lắp ráp, sản xuất

– Xây dựng công trình cửa như:

+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống…

+ Đập và đê.

– Xây dựng đường hầm;

– Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.

– Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp đường, các cơ sở hạ tầng công).

4290
5Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết:Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)6619
6Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
7Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quanChi tiết:

– Thiết kế quy hoạch xây dựng(Điều 150 Luật Xây dựng 2014)

– Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 154 Luật Xây dựng 2014)

– Lập dự án đầu tư xây dựng công trình(Điều 52 Luật xây dựng 2014)

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 3  Nghị Định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

– Tư vấn đấu thầu (Luật Đấu thầu 2013)

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

(Điều 155 Luật Xây dựng 2014)

– Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 156 Luật Xây dựng)

– Dịch vụ tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (Điều 16 Luật đấu thầu)

– Khảo sát xây dựng (Điều 153 Luật Xây dựng 2014)

– Giám sát thi công xây dựng (Điều 49, Nghị Định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

– Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ

– Khảo sát địa chất công trình

– Khảo sát, đo đạc các công trình xây dựng

– Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp

– Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng

– Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

– Thiết kế kiến trúc công trình

– Thiết kế công trình đường sắt

– Thiết kế công trình đường bộ, san nền, hầm dân sinh

 

7110

 

Số phiếu có quyền biểu quyết 195.000
Số phiếu không tán thành0% 
Số phiếu tán thành100%
Số phiếu trống: 0%     
Tỷ lệ biểu quyết  thông qua nội dung trên đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.    

Công ty đã sửa đổi điều 2 về ngành nghề kinh doanh. Điều lệ sửa đổi được các cổ đông Công ty thông qua ngày …………….

Số phiếu có quyền biểu quyết 195.000
Số phiếu không tán thành0% 
Số phiếu tán thành100%
Số phiếu trống: 0%     
Tỷ lệ biểu quyết  thông qua nội dung trên đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết

 

II. Các quyết định được thông qua:

 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 2. Sửa đổi điều lệ công ty.

Các cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục  (I)  của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày

Chủ tọaThư ký

 

 

 

VŨ TIẾN PHỤC NGUYỄN THỊ NHẠN

 

 

 

Các cổ đông của Công ty   

 

 

 

VŨ QUANG TUẤN

 

 

NGUYỄN THỊ NHẠN

 

 

 

VŨ TIẾN PHỤC

 

 

 

                                                                                                                                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT DELTA

              Số: 01/2017/BB – DELTA

 

 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT DELTA

 

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)   

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT DELTA

Địa chỉ trụ sở chính: Ô 34, Lô BT2 Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0105125119 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/01/2011

2. Hồi 9 giờ, ngày    tháng    năm 2017

Địa điểm họp: tại trụ sở công ty

3. Thành phần dự họp:

STTTên người dự họpChức danhSố phiếu biểu quyếtSố cổ phần sở hữu và đại diện
1Ông: NGUYỄN THẾ DŨNGCổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT60.00060.000
2Công ty cổ phần tư vấn việt delta.

Đại diện quản lý phần vốn góp ông: MAI VĂN HIỆP

Cổ đông sáng lập60.00060.000
3Ông: TRƯƠNG VĂN CHƯƠNGCổ đông sáng lập20.00020.000
4Ông: LÊ QUANG TIẾN DŨNGCổ đông góp vốn20.00020.000
5Ông: VŨ ĐỨC HÒAThành viên mời tham gia Công ty00
6Ông: MAI VĂN HIỆPGiám đốc công ty00

Các cổ đông có mặt đầy đủ với số phiếu biểu quyết là 160.000, tương ứng sở hữu 160.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Chủ tọa:

 • Ông: NGUYỄN THẾ DŨNG – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thư ký: Ông: TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông của công ty đã họp và thông qua những vấn đề dưới đây:

I. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

1. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

1.1 Mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty như sau:   

STTNgành nghề đăng kí kinh doanh

                       Chưa mã hóa      

Ngành nghề đăng kí kinh doanh mã hóa

 

Mã ngành
1Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanhHoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

 

 1.2 Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi như sau:   

STTTên ngành       Mã ngành
1Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
2Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

Chi tiết: Sản xuất sản phẩm gốm sứ

2393
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
4Sản xuất vải dệt thoi1312
5Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
6Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)1322
7Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Chi tiết: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải

3900
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn đồ dùng cho gia đình (trừ dược phẩm)

4649
9Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7210
10Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

7490 (Chính)
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
 

Hình thức biểu quyết bằng phiếu kín

Số phiếu có quyền biểu quyết

 

 

 

160.000 phiếu

Số phiếu không tán thành0 phiếu
Số phiếu tán thành

Số phiếu không hợp lệ

Số phiếu hợp lệ

160.000 phiếu

0 phiếu

160.000 phiếu

Số phiếu trống: 0 phiếu     

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập và tỷ lệ vốn góp do chuyển nhượng cổ phần như sau:

*   Cổ đông chuyển nhượng:  

 • Công ty cổ phần tư vấn Việt Delta

MSDN: 0101924745

Địa chỉ: Ô 34 lô BT2, khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông MAI VĂN HIỆP

Ngày sinh: 21/11/1981        Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt nam

CMND số: 013279813   do Công an thành phố Hà Nội     cấp ngày 03/04/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14 Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nơi ở hiện tại: Tổ 14 Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Số cổ phần đã mua: 60.000 cổ phần, trị giá 6.000.000.000VND (Sáu tỷ đồng) tương ứng 37.5% tổng vốn Điều lệ của Công ty.
 • Số cổ phần chuyển nhượng:  60.000 cổ phần, trị giá 6.000.000.000VND (Sáu tỷ đồng) tương ứng 37.5% tổng vốn Điều lệ của Công ty cho Ông: VŨ ĐỨC HÒA là cổ đông mời tham gia của Công ty.
 • Số cổ phần còn lại sau chuyển nhượng: 0

*   Cổ đông nhận chuyển nhượng:  

 • Ông: VŨ ĐỨC HÒA

Ngày sinh: 01/08/1968     Dân tộc: Kinh                   Quốc tịch: Việt nam

CMND số: 012671532     do Công an thành phố Hà Nội    cấp ngày 26/08/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 27 ngách 528/71 tổ 15 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nơi ở hiện tại:  Số nhà 27 ngách 528/71 tổ 15 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 60.000 cổ phần, trị giá 6.000.000.000VND (Sáu tỷ đồng) tương ứng 37.5% tổng vốn Điều lệ của Công ty từ Công ty cổ phần tư vấn Việt Delta do Ông MAI VĂN HIỆP là Đại diện quản lý phần vốn góp là cổ đông sáng lập của Công ty.
 • Tổng số cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng là: 60.000 cổ phần, trị giá 6.000.000.000VND (Sáu tỷ đồng) tương ứng 37.5% tổng vốn Điều lệ của Công ty.

Ông VŨ ĐỨC HÒA cam kết không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

Thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông trong công ty:………………………..

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam qua tài khoản ngân hàng

Vốn điều lệ của Công ty không thay đổi là: 16.000.000.000VND (Mười sáu tỷ đồng)  

Tỷ lệ  vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:

SttHọ và tênSố vốn đã góp

(triệu VNĐ)

Số cổ phần

 đã mua  

Tỷ lệ (%)
1TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG2.00020.00012.5
2LÊ QUANG TIẾN DŨNG2.00020.00012.5
3NGUYỄN THẾ DŨNG6.00060.00037.5
4VŨ ĐỨC HÒA6.00060.00037.5

 

 

Hình thức biểu quyết bằng phiếu kín

Số phiếu có quyền biểu quyết

 

 

 

160.000 phiếu

Số phiếu không tán thành0 phiếu
Số phiếu tán thành

Số phiếu không hợp lệ

Số phiếu hợp lệ

160.000 phiếu

0 phiếu

160.000 phiếu

Số phiếu trống: 0 phiếu           

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết

 

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:    

 • Người đại diện theo pháp luật cũ:

Ông: MAI VĂN HIỆP

Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 21/11/1981        Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt nam

CMND số: 013279813   do Công an thành phố Hà Nội     cấp ngày 03/04/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14 Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nơi ở hiện tại: Tổ 14 Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông: MAI VĂN HIỆP thôi giữ chức giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chấp thuận.

 • Người đại diện theo pháp luật mới:

Ông: VŨ ĐỨC HÒA

Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 01/08/1968     Dân tộc: Kinh                   Quốc tịch: Việt nam

CMND số: 012671532     do Công an thành phố Hà Nội    cấp ngày 26/08/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 27 ngách 528/71 tổ 15 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nơi ở hiện tại:  Số nhà 27 ngách 528/71 tổ 15 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông: VŨ ĐỨC HÒA là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty kể từ ngày được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chấp thuận.

Hình thức biểu quyết bằng phiếu kín

Số phiếu có quyền biểu quyết

160.000 phiếu
Số phiếu không tán thành0 phiếu
Số phiếu tán thành

Số phiếu không hợp lệ

Số phiếu hợp lệ

160.000 phiếu

0 phiếu

160.000 phiếu

Số phiếu trống: 0 phiếu            

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết

 

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty.    

Công ty đã sửa đổi điều 2 về ngành nghề kinh doanh, điều 4 về tỷ lệ vốn góp, điều 6 về cổ đông Công ty,  Điều 30 về người đại diện theo pháp luật của công ty. Điều lệ sửa đổi được các cổ đông Công ty thông qua ngày …………….

Hình thức biểu quyết bằng phiếu kín

Số phiếu có quyền biểu quyết

160.000 phiếu
Số phiếu không tán thành0 phiếu
Số phiếu tán thành

Số phiếu không hợp lệ

Số phiếu hợp lệ

160.000 phiếu

0 phiếu

160.000 phiếu

Số phiếu trống: 0 phiếu            

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết

II. Các quyết định được thông qua:

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập và tỷ lệ vốn góp do chuyển nhượng cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

– Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (I) của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày

 

Chủ tọaThư ký

 

NGUYỄN THẾ DŨNG

 

TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG

 

 

Các cổ đông của Công ty   

GUYỄN THẾ DŨNG

 

 

 

Công ty cổ phần tư vấn việt delta.

Đại diện quản lý phần vốn góp: MAI VĂN HIỆP

 

 

TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG

 

LÊ QUANG TIẾN DŨNG

 

 

Và các cổ đông mời tham gia của Công ty  

              VŨ ĐỨC HÒA