Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là việc làm của kế toán viên nhằm đưa ra các thông số về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm bao gồm

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính hợp nhất có đặc điểm như thế nào? Báo cáo tài chính của công ty được quy định ra sao? Những  khái niệm trên được quy định rõ ràng tại Luật thuế nhưng không phải ai hay doanh nghiệp nào cũng nắm được cụ thể. Vậy qua đây công ty kế toán Việt Luật sẽ gửi tới quý khách nội dung đầy đủ những khái niệm trên cụ thể như sau:

 

bao-cao-tai-chinh-la-gi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là việc cung cấp thông tin về những vấn đề cụ thể như sau:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
 • Các luồng tiền
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

>>> Tư vấn thay đổi trụ sở công ty tại Hà Nội

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế của công ty/doanh nghiệp  được kế toán trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tài chính, doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp/công ty đáp ứng các nhu cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các loại hình công ty được quy định như sau

Đối với doanh nghiệp nhà nước

 • Công ty/doanh nghiệp kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo

Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước

 •  Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo

Đối với các doanh nghiệp khác

 • Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo
 • Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo

>>> Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Báo cáo tài chính của công ty

Nội dung BCTC của công ty được quy định riêng tùy vào việc doanh nghiệp hoạt động cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo thông tư 200/2014/TT-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 48/QĐ-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối tài khoản

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thường thì việc báo cáo tài chính cuối năm của 1 doanh nghiệp/công ty cần phải có những kế toán viên lành nghề và am hiểu sổ sách kế toán mới có thể thực hiện được nhưng nếu bạn mới thành lập công ty mà chưa thuê được kế toán hay rất nhiều lý do khác như: chưa cần thiết vì lượng công việc ít, tốn kém vì lương của 1 nhân viên kế toán chuẩn từ 6 triệu -8 triệu bạn không đủ khả năng chi trả và còn rất nhiều lý do khác vì thế chúng tôi có thể đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất cho bạn bởi dịch vụ làm báo cáo tài chính, hoàn thiện sổ sách cuối năm của Việt Luật bởi đội ngũ chuyên viên kế toán giàu kinh nghiệm làm việc. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất ngay hôm nay.