Bảng giá dịch vụ

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

GÓI DỊCH VỤ THỦ TỤC

Gói siêu rẻ

980.000 VNĐ

1. Giấy phép kinh doanh và mã số thuế
2. Điều lệ công ty Việt Luật soạn thảo
3. Tư vấn khắc dấu công ty và đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia

GÓI CƠ BẢN
1.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm lệ phí NN và DV)
 

1. Giấy phép kinh doanh và mã số thuế
2. Dấu hộp công ty (01 dấu)
3. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia 

Lưu ý:
- Theo luật doanh nghiệp năm 2014, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia từ ngày 01/ 7/ 2015.
- Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu cty, liên hệ trực tiếp để khắc thêm dấu cty.

  Giảm 10%  chữ ký số thời hạn 4 năm + Tặng dấu chức danh
( Theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng)
GÓI A
2.400.000 VNĐ

1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
     - Giải trình với cơ quan thuế
     - Tư vấn đặt in hóa đơn

2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
4. Khắc dấu chức danh
5. Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
6. Lập sổ thành viên / cổ đông
7. Thiết lập hồ sơ  khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
8. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế

Giảm 15%  chữ ký số thời hạn 4 năm  
( Theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng) 
GÓI B
3.100.000 VNĐ

1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu       
3 . Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
4. Khắc dấu chức danh
5. Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
6.  Lập sổ thành viên / cổ đông
7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan
8. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
9. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế

        -  Giải trình với cơ quan thuế
        - Tư vấn đặt in hóa đơn

10. Bảng hiệu công ty
11. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
12. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…)

Giảm 20%  chữ ký số thời hạn 4 năm
( Theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng)
GÓI C
5.500.000 VNĐ
 

1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu     
3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
4. Khắc dấu chức danh
5.Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
6. Lập sổ thành viên / cổ đông
7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan
8. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
9. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế
10. Bảng hiệu công ty
11. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
12. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…) 

        - Giải trình với cơ quan thuế
        - Tư vấn đặt in hóa đơn

13. In 03 quyển hóa đơn GTGT ( Không bao gồm phát hành hóa đơn)
14.  Đăng ký chữ ký số có thời hạn 4 năm ( Trị giá 1.500.000 VNĐ )

 

GÓI PHÁT HÀNH  HÓA ĐƠN
5.000.000 VNĐ
 
Quy trình: 
Bước 1. Nộp mẫu 01/Môn bài 
Bước 2. Nộp mẫu 06/ phương pháp tính thuế GTGT 
Bước 3. Nộp mẫu 08/ GTGT mở tài khoản ngân hàng.  
Bước 4. Sau 07 ngày nhận kết quả mẫu 06
Bước 5. Mở tài khoản ngân hàng
Bước 6. Dùng chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng
Bước 7. Hoàn thiện mẫu 08 về tài khoản ngân hàng nộp cho thuế
Bước 8. Lên ngân hàng xin đăng ký nộp thuế điện tử nộp cho ngân hàng nơi mở tài khoản.
Bước 9. Sau 3-7 ngày sẽ hẹn gặp thuế để xác định thời gian kiểm tra trụ sở
Bước 10. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để thuế kiểm tra trụ sở.  
Bước 11. Cán bộ thuế lập biên bản kiểm tra trụ sở
Bước 12. Ra ngân hàng nộp kiểm tra của thuế xin xác nhận của cán bộ quản lý phường kèm theo đầy đủ hồ sơ.
Bước 13. Nhận thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in
Bước 14. Sau khi xong toàn bộ công đoạn trên doanh nghiệp sẽ in hóa đơn và làm thông báo đặt in hóa đơn lần đầu: (Biên bản kiểm tra trụ sở + Thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in + thông báo phát hành hóa đơn + Hóa đơn mẫu + Hợp đồng in hóa đơn + biên bản hủy kẽm (nếu cần).  
 

 

Facebook comments